Diagnosi estratègica participada

 

La diagnosi estratègica del pla estratègic Reus Horitzó 32 és un document fruit de la participació de la ciutadania, que identifica les fortaleses, les necessitats i les oportunitats de la ciutat,. Aquesta és una eina bàsica per encarar la definició de la ciutat a 10 anys vista.

Descarrega't aquí la diagnosi (PDF)