Pla estratègic Reus Horitzó 32

2022 · 2032

El pla estratègic Reus Horitzó 32 és l'eina de definició col·lectiva del model de ciutat que s'ha d'impulsar a deu anys vista, així com l'estratègia que ha d'orientar l'acció local dels propers anys per tal d'assolir el model de ciutat. 

Descarrega't el Pla Estratègic Reus Horitzó 32 (PDF)

Diagnosi estratègica participada

 

La diagnosi estratègica del pla estratègic Reus Horitzó 32 és un document fruit de la participació de la ciutadania, que identifica les fortaleses, les necessitats i les oportunitats de la ciutat,. Aquesta és una eina bàsica per encarar la definició de la ciutat a 10 anys vista.

Descarrega't aquí la diagnosi (PDF)