Reus participa

Quina ciutat vols?

La fase de prospecció serveix per definir quina és la ciutat que volem ser d’aquí a 10 anys. Implica la creació de diversos espais de reflexió i participació per recollir la mirada de la ciutadania, i concretar i consensuar una visió compartida de ciutat en clau de futur. La plataforma web per a la participació de l'Ajuntament de Reus és participa.reus.cat. Aquí es recullen les aportacions de la ciutadania del 16 de maig al 30 de juny.

 

Anar al web Reus Participa