Estructura de participació

El procés compta amb l’impuls i suport de l’administració local, tant del cos tècnic, com dels grups polítics. Però el centre del procés seran aquelles persones que viuen, treballen o es relacionen amb la ciutat, que intervindran en diferents grups de participació. A més, també s’establirà un espai de diàleg amb municipis de l’entorn.

Fòrums

de participació

El procés de participació comptarà amb dos òrgans principals: el Fòrum ciutadà i el Fòrum Territorial.

Fòrum Ciutadà

El Fòrum Ciutadà, format per unes 200 persones, participarà activament en la definició del Pla Estratègic de ciutat. Aquest Fòrum és un espai format per agents de tots els àmbits de la ciutat: socials, econòmics, culturals, educatius, acadèmics, etc. per tal de comptar amb la seva expertesa i experiència. Consulta el llistat de persones que formaran part del Fòrum ciutadà.

Fòrum Territorial

El Fòrum territorial reunirà els municipis de l’entorn per cercar necessitats i estratègies compartides.

Estructura de participació

dels fòrums

Descarrega’t el dossier del pla estratègic 

Al document trobaràs informació detallada del pla estratègic Reus Horitzó 32 i el llistat de persones participants al Fòrum Ciutadà