Comencen les taules sectorials del Pla estratègic Reus Horitzó 32

Les reunions de treball de les taules sectorials previstes dins de les accions de participació del Pla Estratègic Reus Horitzó 2032 s'han iniciat aquests dies a les instal·lacions de firaReus. La primera trobada, que va tenir lloc dissabte passat, va ser la de la taula sectorial Reus Creativa, dimarts es va reunir la taula Reus Cuidadora i avui dijous a la tarda és el torn de la taula Reus saludable. Al llarg del mes d’octubre tindran lloc la resta de taules previstes.

El Fòrum Ciutadà i les taules de treball
El procés d’elaboració del Pla Estratègic Reus Horitzó 2032 planteja la participació ciutadana com a centre de la reflexió, el debat i la presa de decisions sobre el futur de la ciutat en els propers deu anys.

Amb aquest objectiu el 9 de juny es va constituir el Fòrum Ciutadà, l’òrgan responsable de definir i consensuar els continguts del Pla, que està format per unes 200 persones que aporten a la reflexió la seva experiència i expertesa en diferents àmbits.

En el marc d’aquest Fòrum Ciutadà, s’han establert dos grans espais de treball: una taula transversal i 8 taules sectorials.

La taula transversal, integrada per 40 persones, té com a objectiu recopilar les aportacions i les propostes dels diferents òrgans i consensuar els continguts de la diagnosi i el Pla estratègic.

Per la seva banda, les taules sectorials, integrades grups d’unes 20 persones cadascun, tenen com a objectiu aprofundir en diferents àmbits temàtics:

  • Reus creativa
  • Reus emprenedora
  • Reus saludable
  • Reus innovadora i educadora
  • Reus cuidadora
  • Reus per viure-hi
  • Reus activa
  • Reus per a tothom

Amb les reunions de treball d’aquests dies s’inicia el cicle de trobades de les taules sectorials, que s’allargarà fins a finals d’octubre. Els resultats d’aquestes sessions de treball permetran avançar en l’elaboració de la diagnosi, el primer dels objectius del desenvolupament del Pla estratègic, centrat a identificar fortaleses i oportunitats, així com reptes i debilitats; és a dir, quin és el punt de partida de la reflexió estratègica.